Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-20

Är utbildningen godkänd för studiemedel?

Utbild­ningar i Sverige

Via länkarna nedan hittar du listor över god­kända utbild­ningar på olika nivåer. Kontakta oss gärna om den utbild­ning som du söker inte finns med i någon av listorna.

Godkända utbildningar (högskola och universitet)

Godkända utbildningar (komvux och folkhögskola)

Godkända utbildningar (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Utbildningar utomlands

Kontakta oss så får du veta om din utbild­ning är eller kan bli god­känd för studie­medel.

Utbild­ningen måste bland annat ha god­tag­bar stan­dard. CSN bedömer standarden på utbild­ningar på gymnasie­nivå, och Universitets- och hög­skole­rådet bedömer utbild­ningar på efter­gymna­sial nivå.

Läs mer: Krav på utbildningen (Utlandsstudier)

Kontakta oss

Mån - fre

08:00 - 16:30

Aktuella frågor och svar

Visa fler