Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-12-05

Hur hög är räntan?

För lån som du tog efter 1989 är räntan 0,34 procent för 2017.

Om du tog lån före 1989 räknas din skuld om varje år, med ett så kallat reglerings­tal som bestäms i slutet av året. Reglerings­talet för 2015 är 1,006, vilket mot­svarar en ränta på 0,06 procent.

För återkrav är räntan 2,88 procent för 2017. Åter­krav innebär att du ska betala tillbaka pengar som du fått utbetalda men inte haft rätt till.

Läs mer: Tidigare års räntor och regleringstal

Aktuella frågor och svar

Visa fler