Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-11

Hur lång handläggningstid har ni?

Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in till oss.

Vi har inte möjlighet att lämna besked om nya studiemedel innan du har skickat in en ansökan och fått ett beslut.

Hur snabbt du kan få ett beslut beror bland annat på vad du har ansökt om.

Om du är utländsk medborgare måste vi i vissa fall utreda om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Handläggningstiden blir då längre.

Studiemedel, studier inom Sverige
Ansökningar

Det tar just nu ca 3 veckor tills CSN fattar beslut om din ansökan. Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Den här veckan jobbar vi med ansökningar som kommit in till och med den 27 september.

Om du har skickat in fler uppgifter (komplettering)

Den här veckan jobbar vi med kompletteringar som kommit in till och med den 28 september.

Om du har ändrat din ansökan (ändring)

Den här veckan jobbar vi med ändringar som kommit in till och med den 24 september.

Ansökningsprocessen 

Ansökningsprocessen bild

Tips för att få snabbare beslut om studiemedel

Tänk på:

  • Använd e-legitimation när du ansöker i Mina sidor (gäller inte studiehjälp på gymnasiet och lärlingsersättning).
  • Fyll i ansökan noga så att du skickar in rätt uppgifter.
  • Undvik att lämna uppgifter i fältet Övrigt i ansökan. Det kan ta lite extra tid för dig att få beslut om du lämnar uppgifter där.
  • Skicka in alla eventuella bilagor tillsammans med ansökan.

Kom också ihåg att söka studiemedel för två terminer på en gång om du ska läsa till exempel både höst- och vårtermin. Om du bara söker för en termin måste du nästa termin vänta på att CSN prövar dina studieresultat innan du kan få nya studiemedel.

Välj utskick till Mina sidor

När vi har fattat ett beslut skickas ett brev till dig. Det tar 1–2 vardagar med posten. Välj att få beslutet till Mina sidor, så kan du ta del av det direkt.

Studiemedel, studier utomlands
Ansökningar

Det tar just nu ca 3 veckor tills CSN fattar beslut om din ansökan. Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Den här veckan jobbar vi med ansökningar som kommit in till och med den 1 oktober.

Om du har skickat in fler uppgifter (komplettering)

Den här veckan jobbar vi med kompletteringar som kommit in till och med den 1 oktober.

Om du har ändrat din ansökan (ändring)

Den här veckan jobbar vi med ändringar som kommit in till och med den 27 september.

Ansökningsprocessen 

Ansökningsprocessen bild

Tips för att få snabbare beslut om studiemedel

Tänk på:

  • Använd e-legitimation när du ansöker i Mina sidor (gäller inte studiehjälp på gymnasiet och lärlingsersättning).
  • Fyll i ansökan noga så att du skickar in rätt uppgifter.
  • Skicka in alla eventuella bilagor tillsammans med ansökan.

Kom också ihåg att söka studiemedel för två terminer på en gång om du ska läsa till exempel både höst- och vårtermin. Om du bara söker för en termin måste du nästa termin vänta på att CSN prövar dina studieresultat innan du kan få nya studiemedel.

Välj utskick till Mina sidor

När vi har fattat ett beslut skickas ett brev till dig. Det tar 1–2 vardagar med posten inom Sverige och längre tid till utlandet. Välj att få beslutet till Mina sidor, så kan du ta del av det direkt.

Studiehjälp på gymnasiet och lärlingsersättning

Just nu tar det ca 3 veckor tills CSN fattar beslut om din ansökan.

Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Aktuella frågor och svar

Visa fler