Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-20

Hur många poäng måste jag klara för att fortsätta få studiemedel?

Du kan se vilket resultat vi kräver av dig i det senaste beslutet om studie­medel som du fick från oss. Kravet på studie­resultat skiljer sig åt för olika utbildnings­nivåer (se nedan).

Ta reda på hur många poäng du klarat, så kan du sedan räkna ut mycket som saknas. Fråga din skola om du är osäker på vad du har klarat hittills.

Under vissa förut­sättningar kan du fortsätta få studie­medel även om du inte upp­fyller kraven.

Komvux

Om du läser på heltid på komvux ska du klara alla dina poäng för att fort­sätta få studie­medel. Det innebär 20 poäng per vecka för heltids­studier och 10 poäng per vecka för halvtids­studier.

I vissa fall kan du fortsätta få studie­medel även om du bara har klarat hälften av dina poäng.

Läs mer: Krav på studieresultat (komvux)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Folkhögskola

Om du läser på folkhögskola kan du fortsätta få studie­medel om skolan bedömer att du har studerat i den takt som står i utbildnings­planen.

Vi kan godta till­fälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Läs mer: Krav på studieresultat (folkhögskola)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Högskola och universitet

Under de första 40 veckorna som du studerar hel­tid (vanligen ett läsår) måste du klara 62,5 procent av det antal högskole­poäng som du fått studie­medel för. Det mot­svarar 37 högskole­poäng per läsår

Efter de första 40 veckorna höjs kravet, till 75 procent av det antal poäng som du fått studie­medel för. Det mot­svarar 45 högskole­poäng per läsår.

Läs mer: Krav på studieresultat (högskola och universitet)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Yrkeshögskola och övriga utbildningar

Du kan fortsätta få studie­medel om skolan bedömer att du har studerat i den takt som står i utbildnings­planen.

Du bör klara av samtliga kurser, men vi kan godta till­fälliga för­seningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Läs mer: Krav på studieresultat (Yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Utlandsstudier

I de flesta länder måste du under de första 40 veckorna med heltids­studier (ett läsår) klara 62,5 procent av det antal poäng som du fått studie­medel för. Det mot­svarar exempelvis 37 ECTS-poäng om du läser 60 ECTS-poäng under läsåret.

Efter de första 40 veckorna höjs kravet, till 75 procent av det antal poäng som du fått studie­medel för. Det mot­svarar exempelvis 45 ECTS-poäng om du läser 60 ECTS-poäng under läsåret.

I vissa länder har vi andra krav på studie­resultat.

Läs mer:
Krav på studieresultat

Vad gäller i olika länder?

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler