Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-05-26

Hur många poäng måste jag läsa för att få fullt studiemedel?

Antalet poäng som du måste läsa skiljer sig åt på olika utbildningsnivåer och i olika länder (se nedan).

Grundregeln för att få studiemedel i Sverige är att du studerar minst halvtid.

Högskola och universitet
 • 1,5 högskolepoäng per vecka ger rätt till studiemedel för heltidsstudier (100 procent).
 • 1,125 högskolepoäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidsstudier (75 procent).
 • 0,75 högskolepoäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidstudier (50 procent).

En termin är vanligen 20 veckor. För att få fullt studiemedel hela terminen måste du då läsa 30 högskolepoäng (20 veckor à 1,5 poäng).

Ibland är terminen längre än 20 veckor och då kan vi göra undantag från denna poängberäkning.

Läs mer:
Heltid eller deltid? (högskola och universitet)

Exempel på studietakt (högskola och universitet)

Komvux
 • 20 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för heltidsstudier (100 procent).
 • 15–19 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidstudier (75 procent).
 • 10–14 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidsstudier (50 procent).

Om du läser i 18 veckor innebär det att du måste läsa 360 poäng för att få fullt studiemedel (18 veckor à 20 poäng).

Läs mer: Heltid eller deltid? (komvux)

Folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Skolan meddelar CSN om du läser på heltid eller deltid.

 • planerade studier 20 timmar i veckan eller mer ger rätt till studiemedel för heltidsstudier (100 procent).
 • planerade studier 15-19 timmar i veckan ger rätt till studiemedel för deltidsstudier (75 procent).
 • planerade studier 10-14 timmar i veckan ger rätt till studiemedel för deltidsstudier (50 procent).

Läs mer: Heltid eller deltid? (komvux)

Yrkeshögskola och övriga utbildningar

På yrkeshögskolan gäller följande:

 • 5 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för heltidsstudier (100 procent).
 • 3,75 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidsstudier (75 procent).
 • 2,5 poäng per vecka ger rätt till studiemedel för deltidstudier (50 procent).

Om du läser i 20 veckor innebär det att du måste läsa 100 poäng för att få fullt studiemedel (20 veckor à 5 poäng).

För övriga utbildningar är det oftast skolan som bestämmer hur mycket du behöver läsa för att det ska räknas som heltid.

Läs mer: Heltid eller deltid (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Utlandsstudier

Via länkarna nedan får du svar på hur mycket du måste läsa och klara av i olika länder och på olika typer av utbild­ningar.

För att ha rätt till studie­medel inom EU/EES och Schweiz ska du studera minst på halv­tid. I alla länder utan­för EU/EES och Schweiz måste du där­emot studera på hel­tid.

Inom EU motsvarar vanligtvis 60 ETCS-poäng under ett läsår heltidsstudier och ger därmed rätt till studiemedel på heltid (100 procent).

I andra länder ser poängsystemet annorlunda ut.

Läs mer:
Vad krävs för att få studiemedel utomlands?

Vad gäller i olika länder?

Kontakta oss

Aktuella frågor och svar

Visa fler