Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-12-22

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket studiestöd du kan få beror på hur gammal du är, var du studerar och om du studerar på hel- eller deltid.

Studier på gymnasiet

Studiebidraget för dig som är under 20 år är 1 050 kronor i månaden. Det betalas vanligtvis ut för fyra månader på höstterminen (september–december) och sex månader på vårterminen (januari–juni).

Du kan också ha rätt till inackorderingstillägg och extra tillägg.

Läs mer: Hur mycket kan du få?

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Studier i Sverige

Om du studerar på heltid kan du få 2 504 kronor i veckan. En del av den summan är bidrag (712 kronor) och en del är lån som du senare ska betala tillbaka (1 792 kronor).

Om du har vårdnaden om barn får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån.

Vanligen betalar vi ut pengar för fyra veckor åt gången. Men i början och slutet av terminen kan det vara fler eller färre veckors studiemedel per utbetalning, beroende på vilket datum terminen startar och slutar. Vissa månader kan du därför få ett annat belopp.

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Studier utomlands

Om du studerar på heltid kan du få 2 504 kronor i veckan. En del av den summan är bidrag (712 kronor) och en del är lån som du senare ska betala tillbaka (1 792 kronor).

Dessutom kan du ansöka om ett merkostnadslån för utlandsstudier på 560 kronor per vecka.

Du kan även ha rätt att låna pengar till andra merkostnader, till exempel försäkringar, resor och undervisningsavgifter.

Kontakta oss

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler