Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-06-02

Jag är inte EU-medborgare, men jag bor med en svensk medborgare i Sverige. Har jag rätt till svenskt studiestöd?

För att få studiestöd måste du först uppfylla kraven för att få grund­läggande rätt till svenskt studiestöd. Dessutom måste du upp­fylla övriga krav för att få studiestöd, till exempel att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Om du har fått permanent uppehållstillstånd av Migrationsverket kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Det finns även andra villkor som kan ge dig rätt till svenskt studiestöd, till exempel att du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige.

Läs mer:

Villkor för att få studiestöd (utländska medborgare)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 300

Mån - fre

08:00 - 12:00

Svar inom ca 3 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler