Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-10-31

Jag har fått ett återkrav men tycker att det är fel. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om att få beslutet om­prövat. Du ska i så fall skriva till CSN. Vi kan i de flesta fall inte ompröva beslut via telefon.

Om du har fått återkrav för att du hade för hög inkomst samtidigt som du hade studiemedel, ska du visa hur din inkomst var fördelad mellan de två kalender­halvåren. Då behöver du skicka med under­lag som stödjer din redo­visning, till exempel löne­specifika­tioner.

Du kan också överklaga beslutet till Överklagande­nämnden för studie­stöd. Över­klagandet ska vara skrift­ligt och ska ha kommit in till CSN inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Överklagandenämnden för studiestöd

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Om du vill ringa oss om ovanstående fråga, välj 3-1-1

3 - Tala med handläggare
1 - Studerar du eller ska du börja studera?
1 - Är du 20 år eller äldre och har frågor om studier i Sverige?

Aktuella frågor och svar

Visa fler