Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-07-01

Jag har haft studieuppehåll. Vad krävs för att jag ska få studiemedel igen?

För att du ska få studiemedel måste du ha uppfyllt kraven på studieresultat de veckor som du senast fick studiemedel för.

Om dina studieresultat inte räcker kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat studieresultaten. Det kan exempelvis vara att du eller din familj blivit sjuk eller att du har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid.

Aktuella frågor och svar

Visa fler