Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-07-01

Jag har inkomst i utlandet. Påverkar det mina studiemedel?

All inkomst kan påverka studiemedlen, oavsett varifrån den kommer. Om din totala inkomst är högre än det så kallade fribeloppet så får du mindre studiemedel.

Tänk på att även skattepliktiga stipendier räknas som inkomst (däremot inte skattefria stipendier).

Läs mer:
Inkomst och fribelopp (komvux och folkhögskola)

Inkomst och fribelopp (högskola och universitet)

Inkomst och fribelopp (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Inkomst och fribelopp (utlandsstudier)

Aktuella frågor och svar

Visa fler