Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-02-07

Jag ska flytta. Måste jag anmäla adressändring till er?

Om du flyttar är det viktigt att du anmäler det så vi har rätt adress till dig.

Anmäl

  • ny adress till Skatteverket. Om du flyttar inom Sverige ska du anmäla den nya adressen till Skatteverket, exempelvis via webbplatsen Adressändring. Vi får då din nya folkbokföringsadress automatiskt.
  • utländsk adress till CSN. Om du flyttar utomlands ska du meddela CSN din nya adress. Det gör du enklast i Mina sidor. Planerar du att bo utomlands under längre tid än ett år, ska du meddela det till Skatteverket.
  • tillfällig adress till CSN. Om du vill att CSN ska använda en tillfällig adress för post till dig ska du meddal oss det. Det gör du enklast i Mina sidor.

Du kan även anmäla en utländsk eller tillfällig adress till oss genom brev, e-post eller telefon.

Aktuella frågor och svar

Visa fler