Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-07-31

Jag vill studera på sommaren. Vad krävs för att jag ska få studiemedel?

Kraven är olika beroende på vad du läser och i vilket land (se nedan). Ansökan gör du alltid i Mina sidor här på csn.se.

Högskola och universitet

Följande krav gäller om du vill ha studie­medel under som­maren:

 • Kursen som du läser måste ge rätt till studiemedel.
 • Skolan ska ha rappor­terat in kursen till CSN.
 • Du måste vara registrerad på kursen.
 • Du måste studera i minst tre samman­hängande veckor under perioden juni–augusti. Om kursen är uppdelad på flera perioder, måste åtminstone en period vara minst tre samman­hängande veckor.

Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Själv­studier under sommaren ger inte rätt till studie­medel. Med själv­studier menas till exempel att du läser in en kurs som inte har sin studie­tid förlagd till sommaren. Ett exempel på sådana självstudier är studier inför en omtentamen.

Läs mer:

Sommarstudier på högskolenivå

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Du kan ställa allmänna frågor till oss på Facebook.

Komvux och folkhögskola

Följande krav gäller om du vill ha studiemedel under sommaren:

 • Kursen som du läser måste ge rätt till studiemedel.
 • Skolan ska ha rappor­terat in kursen till CSN.
 • Du måste vara registrerad på kursen.
 • Du måste studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Om kursen är uppdelad på flera perioder, måste åtminstone en period vara minst tre sammanhängande veckor.

Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel (komvux och folkhögskola)

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas till exempel att du läser in en kurs som inte har sin studietid förlagd till sommaren.

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Du kan ställa allmänna frågor till oss på Facebook.

Yrkeshögskola och övriga utbildningar

Följande krav gäller om du vill ha studiemedel under sommaren:

 • Kursen som du läser måste ge rätt till studiemedel.
 • Skolan ska ha rappor­terat in kursen till CSN.
 • Du måste vara registrerad på kursen.
 • Du måste studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Om kursen är uppdelad på flera perioder, måste åtminstone en period vara minst tre sammanhängande veckor.

Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas till exempel att du läser in en kurs som inte har sin studietid förlagd till sommaren.

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Du kan ställa allmänna frågor till oss på Facebook.

Utlandsstudier

Ska du studera utanför EU/EES och Schweiz? Då är ett av kraven att du måste studera i sammanlagt minst 13 veckor på heltid i det landet. Själva sommarkursen måste inte vara 13 veckor, utan vi räknar även in den tid som du studerar i landet före och efter sommarkursen.

Inom EU/EES och i Schweiz räcker det att du studerar i sammanlagt minst tre veckor på heltid i landet för att få studiemedel.

Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Läs mer:

Sommarstudier utomlands

Vilka bilagor ska du skicka med?

Kontakta oss

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Du kan ställa allmänna frågor till oss på Facebook.

Aktuella frågor och svar

Visa fler