Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-05

Kan jag få merkostnadslån om jag får stipendium eller studiestöd från utlandet?

Det beror på vad stipendiet eller stödet är tänkt att gå till.

Ett allmänt stipen­dium för dina studier utom­lands påverkar normalt sett inte ditt merkostnads­lån.

Om du däremot får ett stipen­dium eller utländskt studie­stöd som ska täcka vissa mer­kostnader, så kan du inte få merkostnads­lån för samma kostnader.

Tänk också på att vissa stipen­dier är skatte­pliktiga och räknas som inkomst. Om din totala inkomst är för hög kan både bidraget och det ordinarie lånet sänkas.

Kontakta oss

Om du vill ringa oss om ovanstående fråga, välj 3-1-2

3 - Tala med handläggare
1 - Studerar du eller ska du börja studera?
2 - Har du frågor om att studera i ett annat land?

Aktuella frågor och svar

Visa fler