Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-06-01

Kan jag få studiemedel för en språkkurs utomlands?

Ja, men det finns ett antal krav som du och kursen måste upp­fylla. Kraven varierar bland annat beroende på var du läser och på vilken nivå.

Många av språkkurserna är på gymnasial nivå. Då kan du få studie­medel från och med andra halvåret det år du fyller 20 år. Om spårkkursen är på efter­gymnasial nivå finns det ingen sådan ålders­gräns.

Via länkarna kan du läsa mer om kraven på kursen.

Språkkurser utomlands

Vad krävs för att få studiemedel?

Vad gäller i olika länder?

Kontakta oss

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler