Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-08-17

När börjar jag betala tillbaka?

Du börjar betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiestöd och alltid efter ett årsskifte.

Exempel: Du får ditt senaste studiestöd under en vårtermin. Då börjar du betala tillbaka lånet i början av det kommande året.

Exempel: Du får ditt senaste studiestöd under en hösttermin. Då dröjer det ett drygt år innan du börjar betala tillbaka lånet.

Om du börjar betala tillbaka och sedan studerar med studiestöd igen, så behöver du inte betala under den tid som du studerar. Däremot börjar du betala tillbaka igen direkt när du har avslutat de nya studierna, alltså utan sex betalningsfria månader.

Läs mer:
Börja betala tillbaka

Ska du studera igen

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Du kan ställa allmänna frågor till oss på Facebook.

Aktuella frågor och svar

Visa fler