Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-20

Nu har jag tillräckliga poäng. Hur gör jag för att få studiemedel?

Det beror på vad du fick för besked från oss efter din ansökan om studie­medel.

Om du fick ett beslut med ett avslag, så måste du nu skicka in en ny ansökan i Mina sidor.

Om du i stället bara fick ett brev om att du inte hade till­räck­liga poäng, så behöver du inte göra någon­ting. När skolan har rappor­terat in dina nya poäng till oss fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Du behöver vanligt­vis inte själv skicka in några upp­gifter om att du har klarat poängen. Om du läser på en skola där CSN inte får uppgifter om studieresultat automatiskt, måste du skicka in ett intyg om dina studieresultat.

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Aktuella frågor och svar

Visa fler