Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-07-05

Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt (PUR) och permanent uppehållstillstånd (PUT)?

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige och för utbytesstudier utomlands. Det är Migrationsverket som beslutar om PUT.

Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige och för studier utomlands. CSN bedömer om du har PUR.

Du har vanligtvis PUR om du har vistats lagligt i Sverige i fem år utan uppehåll. Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan uppehåll i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller vanligtvis inte om den som du bor tillsammans med är svensk medborgare.

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 300

Mån - fre

08:00 - 12:00

Svar inom ca 3 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler