Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-10-31

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som infördes den 2 juli 2017. Det ska underlätta för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå.

Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan du måste gå via din kommun. Det är de som bedömer om du kan ansöka om bidraget.

Bidraget är 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra veckor. Som längst kan du få bidraget i 50 veckor för heltidsstudier.

Läs mer om studiestartsstödet

Aktuella frågor och svar

Visa fler