Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-06-02

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Vad du behöver göra beror på om du studerar i Sverige eller utomlands.

Studier i Sverige

Gör en sjuk­anmälan till Försäk­rings­kassan, helst redan första sjuk­dagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjuk­dagen, måste du ha sär­skilda skäl för att Försäkrings­kassan ska god­känna sjuk­perioden.

Vad händer med studiemedlen när jag är sjuk?

Om du är sjukskriven på heltid för att du är helt oförmögen att studera och Försäkringskassan godkänt din sjukperiod, så händer följande:

  • Du behåller dina studiemedel.
  • De veckor som du är sjuk räknas inte som använda veckor.
  • Kravet på dina studieresultat blir lägre.
  • Lånet kan skrivas av om du är sjukskriven länge.

Läs mer:
Om du blir sjuk (högskola och universitet)

Om du blir sjuk (komvux och folkhögskola)

Om du blir sjuk (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Studier utomlands

Meddela CSN, helst redan första sjukdagen.

Använd då blan­ketten "Anmälan om sjuk­dom vid studier utom­lands" som du hittar i CSN:s blankettarkiv. Om du är sjuk i mer än sju dagar måste du även skicka in ett läkarintyg.

Läs mer: Om du blir sjuk

Kontakta oss

Svar inom ca 3-5 arbetsdagar

Aktuella frågor och svar

Visa fler