Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-06-21

Varför är påminnelseavgiften 450 kronor?

Det är riksdag och regering som beslutar om att CSN ska ta ut påminnelseavgifter och storleken på dessa. Beloppet är bestämt i studiestödsförordningen 6 kap. 5 § studiestödsförordningen (SFS 2000:655).

Hela studiestödet bygger på att lånen betalas tillbaka. För att vi ska kunna betala ut studiemedel till nya studenter behöver lånen betalas tillbaka av tidigare studenter.

Låntagare som inte betalar sina studieskulder i tid – eller inte alls – bidrar till en ökad administrativ belastning för CSN. Påminnelseavgiften kan också ses som en drivkraft för att få låntagarna att betala i tid.

Aktuella frågor och svar

Visa fler