Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2017-09-20

Varför får jag en förfrågan om min inkomst så lång tid efter att jag fått studiemedlen?

Det beror på att vi behöver jämföra dina uppgifter med Skatteverkets uppgifter, som vi får först när Skatteverket är färdiga med taxeringen för det föregående året.

Skatteverkets uppgifter visar din årsinkomst. Det vi behöver veta från dig är hur inkomsten var fördelad per kalenderhalvår, eftersom det är det som påverkar din rätt till studiemedel.

Läs mer:
Kontroll av inkomst (högskola och universitet)

Kontroll av inkomst (komvux och folkhögskola och universitet)

Kontroll av inkomst (yrkeshögskola och övriga utbildningar)

Kontroll av inkomst (utlandsstudier)

Kontakta oss

Ring oss 0771-276 000

Mån - fre

08:00 - 16:30

Om du vill ringa oss om ovanstående fråga, välj 3-1-1

3 - Tala med en handläggare
1 - Studerar du eller ska du börja studera?
1 - Är du 20 år eller äldre och har frågor om studier i Sverige?

Aktuella frågor och svar

Visa fler