Vad kan vi hjälpa dig med?

Uppdaterades: 2016-05-26

Varför har jag fått ett tillfälligt beslut?

Vi har tillfälligt stoppat utbetal­ningarna till dig eftersom vi har fått uppgifter från din skola som inne­bär att du inte längre har rätt till studiestöd. Det kan handla om att du enligt skolan

  • studerar mindre än 50 procent av full studie­takt
  • läser en uppdrags­utbildning
  • har avbrutit dina studier helt
  • har ogiltig frånvaro (gäller bara gymnasie­studier).

Stämmer inte uppgifterna? Då är det mycket viktigt att du kontaktar skolan, så att de kan skicka nya, korrekta upp­gifter till oss. Vi fattar då ett nytt beslut utifrån de upp­gifterna.

Vi måste få de nya uppgifterna inom den svars­tid som står i det tillfälliga beslutet.

Om vi inte får några nya upp­gifter från skolan, kommer vi att fatta ett slutligt beslut utifrån de uppgifter vi har nu. Det innebär att du inte får fler utbetalningar.

Aktuella frågor och svar

Visa fler